Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 11 ISSUE 5 (May, 2019)

Research Highlights
Jun Wu , Yimin Lao, and Bing Li
Original Article
Xuan Zhang , Xuejuan Wang, Zhihui Zhang, and Gang Cai
Gabriel Heras , Arvind Venkat Namuduri, Leonardo Traini, Ganna Shevchenko, Alexander Falk, Sara Bergstro¨m Lind, Mi Jia, Geng Tian, and Stefano Gastaldello
Limin Liu, Peng Zhang, Ming Bai, Lijie He, Lei Zhang, Ting Liu, Zhen Yang, Menglu Duan, Minna Liu, Baojian Liu, Rui Du, Qi Qian, and Shiren Sun
Yirong Zhang, Yawen Chen, Jianqun Zheng, Juan Wang, Shichao Duan, Wei Zhang, Xiumin Yan, and Xueliang Zhu
Chengfei Zhang, Yan Yan, Hongwang He, Li Wang, Na Zhang, Jie Zhang, Hongjun Huang, Nannan Wu, Hua Ren, Min Qian, Mingyao Liu, and Bing Du
Chunhua Tang, Minjie Ni, Shengsong Xie, Yao Zhang, Chaobao Zhang, Zimei Ni, Chen Chu, Ligang Wu, Yuchuan Zhou, and Yonglian Zhang
Qianqian Cai, Yuanyuan Liu, Ping Zhu, Chunlang Kang, Heyang Xu, Bing Qi, Rong Wang, Yiwei Dong, and Xing Zhong Wu
 

Cover legend
Several large multi-subunit chromatin modifying or remodeling complexes contain nuclear actin and/or nuclear actinrelated proteins (Arps). Our structural analyses of INO80 complex and its actin/Arp module, combined with 3D reconstructions of different nucleosome binding states, illuminate that the highly mobile and flexible actin/Arp module serves a conformational switch controlling for nucleosome binding. See pages 345–355 by Zhang et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115