Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 11 ISSUE 1 (Jan, 2019)

Review
Yong Zhang , Yuping Zhang, Kun Sun, Ziyi Meng, and Ligong Chen
Articles
Shu-Wen Qian, Meng-Yuan Wu, Yi-Na Wang, Ya-Xin Zhao, Ying Zou, Jia-Bao Pan, Yan Tang, Yang Liu, Liang Guo, and Qi-Qun Tang
Yixin Tao , Qingchun Yang, Lei Wang, Jie Zhang, Xuming Zhu, Qianqian Sun, Yunbin Han, Qian Luo, Yushu Wang, Xizhi Guo, Ji Wu, Baojie Li, Xiao Yang, Lin He, and Gang Ma
Marı´a I. Calvo-Sa´nchez , Sandra Ferna´ndez-Martos, Elisa Carrasco, Gema Moreno-Bueno, Carmelo Bernabe´u, Miguel Quintanilla, and Jesu´s Espada
Jianqun Zheng, Hao Liu, Lei Zhu, Yawen Chen, Huijie Zhao, Wei Zhang, Fan Li, Lele Xie, Xiumin Yan, and Xueliang Zhu
Guoliang Lyu, Le Zong, Chao Zhang, Xiaoke Huang, Wenbing Xie, Junnan Fang,Yiting Guan, Lijun Zhang, Ting Ni, Jun Gu, and Wei Tao
 

Cover legend
Wnt/ß-catenin signaling is crucial in multiple tissue growth and stem cell maintenance. Constitutive ß-catenin stabilization in hair follicle dermal stem cells induces ectopic outgrowth and skin fibrosis. The formation of ectopic hair outgrowth is partially mediated by Bmp–Smad1/5/8 signaling, Notch signaling, as well as Fgf signaling. However, activated dermal sheath cells may differentiate into aberrant fibroblasts that accumulate excessive collagen and thus cellautonomously contribute to progressive skin fibrosis. See pages 26–38 by Tao et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115