Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 10 ISSUE 2 (Apr, 2018)

Editorial
Review
Original Article
Giuseppe Militello , Mohammed Rabiul Hosen, Yuliya Ponomareva, Pascal Gellert,Tyler Weirick, David John, Sajedah Mahmoud Hindi, Kamel Mamchaoui, Vincent Mouly,Claudia Do ¨ring, Lidan Zhang, Miki Nakamura, Ashok Kumar, So-ichiro Fukada,Stefanie Dimmeler, and Shizuka Uchida
Xudong Guo , Zikang Wang, Chenqi Lu, Wujun Hong, Guiying Wang, Yanxin Xu,Zhongmin Liu, and Jiuhong Kang
Hai-Bo Xu , Yong-Xin Li, Yan Li, Newton O. Otecko, Ya-Ping Zhang, Bingyu Maoand Dong-Dong Wu
Wenyong Long , Wei Zhao, Bo Ning, Jing Huang, Junjun Chu, Linfeng Li,Qianquan Ma, Changsheng Xing, Helen Y. Wang, Qing Liu, and Rong-Fu Wang
Min Hee Choi , Monica Palanichamy Kala, Jin Rong Ow, Vinay Kumar Rao,Sudha Suriyamurthy, and Reshma Taneja
Letter to the Editor
Xue Han, Sai Luo, Guangdun Peng,J. Yuyang Lu, Guizhong Cui, Lichao Liu,Pixi Yan, Yafei Yin, Wei Liu, Ran Wang,Jiejie Zhang, Shanshan Ai, Zai Chang,Jie Na, Aibin He, Naihe Jing,and Xiaohua Shen
 

Cover legend
In the myosin-positive differentiated myocytes, a novel long non-coding RNA Myolinc binds to the DNA/RNA-binding protein TDP-43, assisting the recruitment of TDP-43 to the promoters of muscle marker genes (e.g. MyoD) to activate gene expression, and thus regulates myogenesis. The murine myoblast C2C12 cells after 2 days of differentiation were stained with MF20 (green), TDP-43 (red), and counterstained with DAPI (blue) to visualize the nuclei. See pages 102–117 by Militello et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115